SUPERVISION


EFTERUDDANNELSE OG SUPERVISION


Lær at arbejde med kreativ, integreret og helhedsorienteret terapi


Creativity, Connection & Capacity Therapy: Nyt supervisions- og efteruddannelseshold i 2024

I 2024 starter jeg en ny supervisions- og efteruddannelsesgruppe, baseret på en ny model, jeg har udviklet over de seneste år til at arbejde effektivt, sikkert og kreativt med traumer. 

Creativity, Connection & Capacity (CCC) therapy er en ny, unik og integreret helhedsorienteret kunstterapeutisk model til at arbejde med traumesensitivt på områderne krop, sind, sjæl, ånd og relationer. 

I dag ved vi, at traumer ligger til grund for – eller forværrer – de fleste psykiske og fysiske sygdomme og lidelser og eskalerer konflikter. Det er en fuldstændig banebrydende viden, som burde have revolutioneret vores sundheds- og politiske system.

I stedet er det som om, mange terapeuter er udmattede over at se den udvikling, der sker i verden og ikke ved, hvor de skal begynde. De er ofte selv traume- og stressramte og får ikke den støtte og de redskaber, de har brug for.

I kunsten og kreativiteten har vi et helt unikt sprog, som kan rumme og udtrykke alle menneskelige oplevelser og ofte være med til at transformere dem til mening, forbindelse eller medfølelse.

Med traumesensitiv kunstterapi har vi en unik mulighed for at tilbyde helhedsorienteret og kreativt på en måde, der møder mennesker på kropsligt, mentalt, sjæleligt og åndeligt plan og som virker.

Creativity, Connection & Capacity Therapy er baseret på mit mangeårige arbejde med traumer og disse tre grundtanker:

 1. Kreativitet og kunst kan rumme, udtrykke og være med til at transformere alle menneskelige oplevelser. Alle mennesker er født med evnen til leg, kreativitet og udtryk og den kan genfindes, når den er tabt gennem kontakt til “the social engagment system,” den evolutionært højest udviklede funktion af vores nervesystem.
 2. Traumer handler om dissociation – altså mangel på forbindelse. Mellem krop og sind, mellem dele af vores psyke, mellem os og naturen og det der er større end os, mellem os og andre mennesker og mellem os og vores sjæls kald – det vi er her for.
 3. Godt traumearbejde handler om at øge vores kapacitet til at være med, til at rumme og til at udtrykke (og ikke nødvendigvis om at forløse, slippe eller rense ud). Det betyder, at vi kan komme ud over udmattelsen over, aldrig at være færdig med vores traumer og i stedet fokusere på at blive stærkere og sundere i os selv.

Jeg tilbyder fra foråret 2024 et årsforløb over 6 dagsmoduler, der giver dig en dybdegående introduktion til Creativity, Connection & Capacity Therapy og redskaber til at begynde at bruge tilgangen med dine klienter

Hvis du synes, det lyder spændende og som noget for dig, vil jeg meget gerne tale med dig, så vi kan finde ud af, om det her forløb kunne være noget for dig. Modulerne kan tages hver for sig, men er samtidig tænkt som en helhed. Jeg anbefaler at tage dem samlet, for at få det bedste udbytte. 

Modulerne afholdes i små hold med mulighed for at udvikle os sammen og gå dybt. 

Hvis du deltager fuldt ud kan du forvente at opleve:

 • Øget kreativitet
 • Reduceret stress
 • Bedre forbindelse til dig selv (krop og sind), til andre, til din spiritualitet og til dit kald
 • Styrkede færdigheder og kapacitet til at arbejde med nogle af de mest udfordrende klienter i terapi og opleve, at du gør en forskel for dem
 • Ny viden og/eller en unik integration af viden, du allerede har
 • En støttende gruppe, hvor du kan møde ligesindede
 • Inspiration til at bringe dit arbejde ud til verden på din særlige måde

Vi arbejder over seks hele fredage 10-16 med traumer på seks niveauer:

 1. Kroppen
 2. Psyken
 3. Ånd/spiritualitet
 4. Sjæl
 5. Relationer
 6. Integration af metoden i dit videre arbejde

De seks moduler vil bestå af:

 • teoriundervisning
 • kreativ praksis (for dig selv og i små grupper)
 • supervision på dine cases (cases vil blive planlagt efter relevans for modulet)
 • skrevne oversigter på overskuelige PDF-filer
 • hjemmearbejde

Modulerne vil være baseret på den nyeste neuroaffektive viden om traumer, psykologiske og psykoterapeutiske tilgange til arbejdet med dissociation i psyken, og en dybdepsykologisk og imaginationsfokuseret tilgang til arbejdet med sjæl og ånd.

Modulerne foregår i min klinik på fredage

Modulerne er multimodale, det vil sige, at vi arbejder med alle kunstarterne, herunder dans, billeder, drama, stemme/lyd, og aktiv imagination osv.

De fire moduler:

 1. Kroppen og traumer: Hvordan arbejder vi kunstterapeutisk, når kroppen er i kamp, flugt, frys, kollaps eller kryb? En ressourceorienteret, neuroaffektiv og sanseorienteret tilgang til traumearbejdet, som genskaber forbindelse til jorden, til kroppen og øget kapacitet til nærvær i nuet. 
 2. Psyken og traumer: Hvordan arbejder vi kunstterapeutisk, når de samme smertefulde, psykologiske mønstre gentager sig, og ikke vil rykke sig? Vi arbejder med kommunikation og integration og genforbindelse af dele i psyken, herunder effektivt og blidt indre barn og indre dommer/vogter-arbejde. 
 3. Ånd og traumer: Vi arbejder med naturritualer og meditative metoder til at skabe en oplevet fornemmelse af støtte fra selve livsenergien, gud, ånden eller naturen. 
 4. Sjælen og traumer: Hvordan arbejder vi, når selve psykens essens-kerne er traumatiseret? Modulet her har fokus på at få forbindelse til dit kald – det at finde “sjælens frø eller spire” og nære den og er baseret på teori om den personlige essens og de arketypiske forsvar i klinisk praksis. 
 5. Relationer og traumer. Traumer opstår ofte i relationer og heles derfor bedst i dem. Vores relationer er samtidig den vigtigste kilde til sundhed og lykke (og ulykke). Hvordan genlærer vi tryght åbenheden overfor andre, så vi kan nyde og heles af at mærke støtte og forbindelse fra og til andre mennesker.
 6. Hvordan du forbinder din nye fortælling om dig selv til en fortælling eller opgave, som du vil dele med verden. Hvordan traumer kan transformeres til gaver, som kan hjælpe andre.

Prisen for forløbet som helhed er:

DKK 15.000 med fuld betaling ved tilmelding. Du kan også betale for enkeltstående moduler, som koster 3000 per modul. 

Hvem kan deltage?

Færdiguddannede terapeuter, der allerede arbejder med klienter, kan være med. Kurset forudsætter, at du er motiveret, kan lære selvstændigt, og har en positiv indstilling til gruppearbejde og til at støtte andre. Det forudsætter også, at du har været i egenterapi, og selv sørger for at få støtte, hvis du kommer i kontakt med traumatisk materiale, der kræver mere støtte, end der er plads til i et gruppelæringsforløb.

Hvornår går vi i gang?

Vi starter i foråret 2024. Skriv eller ring til mig i dag, hvis du er interesseret. 

Det med småt:

Efter tilmelding og betaling holder jeg din plads. Du kan dog melde fra og få din fulde betaling tilbage indtil to uger (14 dage) inden kursusstart (for det fulde forløb eller det enkelte modul) minus et depositum på 1600 kroner for forsamtale og administration. Herefter hæfter du for fuld betaling for kurset.

Modulerne er tænkt som et hele og du vil få langt mest ud af forløbet, hvis du kommer alle gange fra start til slut. Hvis du får brug for at aflyse, kan du gøre det ved at ringe eller skrive til mig, men jeg kan efter forløbets begyndelse ikke betale dig tilbage.

Skulle jeg få brug for at aflyse pga. sygdom eller andet, vil jeg skubbe forløbet, som så fortsætter en smule længere ind i 2025. Hvis jeg må aflyse de fysiske møder helt pga. force majeure, vil jeg, så vidt muligt, tilbyde en onlineudgave af forløbet, som du kan vælge til eller fra – dog betaler jeg ikke tilbage eller giver tilgodebevis, når jeg flytter online pga. force majeure. Hvis du får brug for at aflyse, kan du blot ringe eller skrive til mig, men jeg betaler dig ikke tilbage, når vi er gået igang med forløbet.


Individuel supervision

Det er først, når du tager terapeutrollen alvorligt, at du også kan være kreativ i den.

Kunstterapeutisk supervision og efteruddannelse for kreative terapeuter.

Vil du lykkes som terapeut – og samtidig være autentisk dig? Vil du lære at bruge kunst og kreativitet i dit arbejde med klienter? Kan du forestille dig en praksis fuld af trygge klienter, der er glade for at gå hos dig, og bliver ved med at komme tilbage? I supervision og undervisning hos mig fokuserer jeg på at:

Du oplever at bruge din egen kreativitet som en bærende ressource og kilde til energi i den terapi, du tilbyder andre.

Du lærer at være en terapeut, du selv ville være tryg ved at gå hen til, og som tager ansvaret og rollen som terapeut alvorligt.

En, der er moden og arbejder med sig selv – og bidrager til andres heling. Som sætter uddannelse, egenterapi, erfaring og etik før ego. Jeg hjælper dig med at forholde dig professionelt til de faglige og etiske problemstillinger, du møder, når du arbejder med klienter.

Du kan vælge at gå hos mig i individuel supervision eller i gruppe med andre. Jeg anbefaler, at du starter med individuelle timer.

“Jeg blev meget berørt af vores session, og er det stadig. Lavede den kreative proces med barnet fra supervisionsdagen med en klient i kunstterapi. Det virker.”
– Stine, kunstterapeut.

“Det er så spændende, relevant og virkningsfuldt!”
– Rikke, lærer og kunstterapeut.

“En elegant formidlet traumemodel.”
– Marie, psykoterapeut.