Hvad er kunstterapi – og hvor kan jeg uddanne mig som kunstterapeut?

Hvad er kunstterapi – og hvor kan jeg uddanne mig som kunstterapeut?

Hvad er kunstterapi – og hvor kan jeg uddanne mig som kunstterapeut? 2048 1536 Karin von Daler Healing Arts

Mange spørger mig om, hvad kunstterapi er.

Jeg har for nylig skrevet denne lille artikel som oplæg til Kunstterapeutforeningen.dk’s hjemmeside www.kunstterapeutforeningen.dk og vil gerne dele den med dig.

Hvad er kunstterapi?

Mennesker og samfund over hele kloden har kommunikeret, udtrykt og helet sig selv gennem kunst og kreativitet i tusinder af år. Myter, folkedans og -musik, hulemalerier, ritualer, shamanisme og religiøse figurer er kendte eksempler. 

Mange mennesker oplever, at når de aktiverer sanserne og skaber noget, har det en gavnlig virkning på deres indre tilstand og at det kan være en vej til udvikling gennem at opdage nye sider og kræfter i sig selv. Folk, der er i krise eller lider af psykisk sygdom, kan ofte udtrykke sig godt ved at tegne, male, forme, digte, skrive, synge og lave musik eller bevægelse.

Kunstterapi er baseret på, at det at sanse, skabe og udtrykke sig gennem kunst kan fremme mental, fysisk, psykisk og sjælelig balance, sundhed og velvære. Kunst bevæger, vækker, forandrer og inspirerer. Kunst kan hjælpe os med at forstå og fornemme os selv og verden, opfatte nuancer, opdage det ellers ukendte, skabe nyt og rumme, eje, udtrykke og forandre vores oplevelser på en meningsfuld måde i mødet med andre.

Kunstterapi rummer mange retninger og tilbyder en bred vifte af metoder til kommunikation, udvikling, læring, forandring og behandling gennem kreative og kunstneriske aktiviteter såsom historiefortælling, skrivning, musik, teater, billedkunst, poesi og dans. 

Kunstterapi og historie

Kunstterapi har en lang international historie og et bredt teoretisk fundament. Kunstterapi begyndte at blive en professionel terapiform og et fag i 1940’ernes USA og England, og har siden udviklet sig sammen med de andre kreative terapier: musikterapi, dramaterapi, danseterapi, skriveterapi m.fl. 

Historisk har de mange forskellige former for kunstterapi fordelt sig i to overordnede grene, som mange kunstterapeuter i dag fletter sammen i deres arbejde. Den ene gren har stået for, at kreative processer eller kunstneriske udtryk i sig selv er terapeutiske, udviklende eller transformerende. Den anden gren har lagt vægt på, at de kreative udtryk også bør bevidstgøres, verbaliseres eller analyseres i en terapeutisk relation for at skabe forandring. 

Hvor den første grens kunstterapipraksis ofte har taget afsæt i filosofiske forståelser og teorier som æstetik og fænomenologi, har den anden grens praksis mest bygget på psykologiske, psykoterapeutiske og psyko-spirituelle teorier. 

Nogle kunstterapeutiske retninger har mest fokus på det visuelle udtryk såsom maleri og tegning, hvor andre er multimodale, integrerede eller intermodale og derfor arbejder med – og i bevægelse mellem – alle kunstarter og sanser. 

I Kunstterapeutforeningen.dk byder vi alle disse kunstterapeutiske retninger – og kombinationer heraf – velkomne, og repræsenterer en bred vifte af tilgange og metoder.    

I lande som USA, England og Tyskland udbydes der kunstterapeutiske universitetsuddannelser, og der er aktive forskningsmiljøer. Mens der i Danmark skrives et stigende antal ph.d- og masterafhandlinger og projektevalueringer, der er relevante for feltet, findes der endnu ingen universitetsuddannelse. 

I 1988 åbnede Institut for Kunstterapi som den første kunstterapeutiske uddannelse i Danmark. Senere kom flere til, herunder:

Expressive Arts Therapy uddannelsen ISIS (som ikke længere findes), Kunstterapiuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, Kunstterapiuddannelse i Herlev, Center for Selvudvikling i Aarhus, Sjælsro Skolen i Greve og efteruddannelseskurser hos Karin von Daler Healing Arts online og i København. 

Hvad arbejder kunstterapeuter med?

Kunstterapi kan bruges på mange forskellige måder og med forskellige formål og med alle aldersgrupper – både individuelt og i grupper, for eksempel i pædagogik, terapi, selvudvikling, coaching og supervision. Kunstterapi kan bruges i undervisning, åbne værksteder, community art, behandling, psykiatri, recovery, rehabilitering, ledelse, konfliktløsning, innovation og mere – i mange udviklingssammenhænge og livssituationer. 

Kunstterapi i Danmark bruges på forskellige arbejdsområder og for forskellige målgrupper, som kan beskrives i fire overordnede klynger for overblikkets skyld. Oversigten her peger på de mest typiske træk ved den enkelte klynge, men beskriver hverken den enkelte kunstterapeuts arbejde eller specifikke kunstterapeutiske retninger. Klyngerne overlapper ofte hinanden i praksis, fordi mange kunstterapeuter og kunstterapeutiske retninger arbejder på tværs af flere af dem. 

  • Psykoterapeutisk kunstterapi praktiseres mest i privat praksis og i psykiatrien. Denne form lægger vægt på den terapeutiske relation og samtale i forbindelse med de skabende udtryk – og på behandling af psykiske kriser og -lidelser og/eller på traumer og regulering af nervesystemet. Fokus kan være på at forstå, tolke, diagnosticere, bevidstgøre eller ændre ubevidste føle- sanse- adfærds- og tankemønstre, der kommer til udtryk i relationen og igennem klientens kunst. 
  • Pædagogisk kunstterapi praktiseres i privat praksis, i institutioner, på skoler, specialskoler og i andre uddannelsessammenhænge gennem musik, bevægelse, tegning, foto, teater, fortælling m.m. Fokus er på læring og udvikling af sociale, adfærdsmæssige, kognitive og emotionelle færdigheder og kompetencer. Formålet er at udvide deltagernes oplevelsesmuligheder og hjælpe dem til at finde egen vej til øget sundhed, mestring og trivsel.
  • Kunstbaseret eller æstetisk orienteret kunstterapi praktiseres blandt andet indenfor procesarbejde, mental sundhed, coaching og community art. Denne form arbejder ofte intermodalt, altså i bevægelse mellem kunstarterne og deltagernes kreative udtryk, og decentreret – dvs. ikke med udgangspunkt i et problem – men i den æstetiske og flertydige formgivningsproces og de udvidede ressourcer og muligheder, den åbner for deltagerne. 
  • Spirituel eller transpersonlig kunstterapi praktiseres i privat praksis, på private uddannelser og i spirituelle grupper. Denne tilgang har i arbejdet med kunst og de kreative processer ofte fokus på transformation og udvikling af bevidstheden gennem arbejde med energier, farver, symboler og arketyper og kontakt til iboende potentialer, selvhelbredende kræfter og det højere selv, det guddommelige – det der går ud over jeget.